Vedení a oponentury kvalifikačních prací - Zdenka Hanková

Autor/ka
PaedDr. Zdenka Hanková
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Na odkaze níže je soupis kvalifikačních prací, které vedla nebo oponovala PaedDr. Zdenka Hanková.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?______searchform___search=%22Zde%C5%88ka%20Hankov%C3%A1%22&lang=cs&tab_searchas=basic&PSzzpSearchListbasic=10&SOzzpSearchListbasic=&_sessionId=584743&__binding=1&______searchform___butsearch=Vyhledat&PNzzpSearchListbasic=1