Ústavní péče

Autor/ka
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Andrea Matulová
Rudolf Šmíd
Rok vzniku:
1995
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace výukového charakteru k oblasti ústavní péče, tato je v knize pojímána ze spousty úhlů pohledu.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/179936/pdf.

Matoušek, Oldřich. Ústavní péče. 2.,rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. Studijní texty; sv. 8. ISBN 80-85850-76-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000780362&local_base=NKC