Učitel by rodiči neměl říkat: "Vaše dítě je hrozné!"

Autor/ka
Petr Kříž
Václav Dvořák
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s psychologem o mezilidských vztazích ve škole, konfliktech mezi rodiči a učiteli, učiteli a žáky i mezi žáky samotnými. Co způsobuje konflikty mezi učiteli, role ředitele školy. Metody prevence konfliktů. Vztahy a vzájemná setkání mezi učiteli a rodiči, vhodné a nevhodné úvodní věty. Postup vedení školy při rozvinutém konfliktu mezi učitelem a rodičem.

Kříž, Petr. Učitel by rodiči neměl říkat: "Vaše dítě je hrozné!". Rodina a škola, 2006, 53(3), s. 4-6. ISSN 0035-7766.

Související obsah

Problematikou neprospěchu či nevhodného chování ve škole, které může vést k napjatému vztahu škola-rodina, se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Václavy Masákové a Jaromíra Matouška s názvem "Vysvědčení: Vysoká očekávání rodičů a obavy z trestu vedou ke strachu u dětí"

- od Mileny Novákové s názvem "Záškoláctví"

- od Aleny Petriščové s názvem "Agrese, šikana a jiné formy násilného chování".

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000993864&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 53, č. 3 (2006)