Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Autor/ka
Rok vzniku:
1995
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příručka o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Dunovský, Jiří a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 245 s., [8] s. barev. il. ISBN 80-7169-192-5.

Poznámka: Kniha je dostupná jako PDF, avšak bez ilustrací a obrazových materiálů.

Související obsah

Problematikou sexuálního zneužívání dětí se na portále Šance Dětem zabývají primárně:

- článek od Alexandry Fraňkové s názvem "Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí"

- článek od Radima Uzla s názvem "Sexuální výchova v rodině i ve škole"

- článek od Ivety Jonášové s názvem "Sexuální zneužívání dítěte"

- sekce článků s názvem "Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících"

- článek od Evy Hurychové s názvem „Důsledky sexuálního násilí a zneužívání“.

Zdroj dat
https://is.jabok.cz/el/JA10/leto2014/S2042/um/1041561/Tyrane_-zneuzivane-a-zanedbavane-dite---Dunovsky.pdf