Tréninkové bydlení jako faktor transformace pobytových sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením v kontextu zahraničních zkušeností

Autor/ka
Eliška Vymazalová
Eva Zemanová
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace zabývající se problematikou tréninkového bydlení jako faktoru transformace pobytových sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice, Francii, Německu a na Slovensku.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002172371&local_base=CNB