Technologie v raném věku: Jaká jsou jejich opravdová nebezpečí a možnosti?

Autor/ka
Michaela Slussareff (roz. Buchtová), Ph.D.
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2019/01/01.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Rodičovství v digitálním věku přináší nejednu novou výzvu. Rodiče jsou konfrontováni s přemírou často se vzájemně vylučujících informací o zdravých způsobech života, nových (vždy „zaručených“) způsobech výchovy a vzdělávání, o výzvách a nástrahách 21. století, které není radno přehlížet. V této souvislosti začnou dříve či později řešit i otázku toho, v jakém věku do života svých dětí vpustit technologie. Jakým způsobem je používat a omezovat tak, aby nevedly k digitálním závislostem a dalším problémům vyžadujícím pozdější složité intervence odborníků? Ač jde o věk digitální a informační, informace v rámci tématu technologií v dětském věku chybí.

SLUSSAREFF, Michaela. Technologie v raném věku: Jaká jsou jejich opravdová nebezpečí a možnosti? Pediatrie pro praxi. Roč. 20, č. 1, s. 3. ISSN: 1213-0494 (tištěná verze). ISSN: 1803-5264 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201901-0001_technologie_v_ranem_veku_jaka_jsou_jejich_opravdova_nebezpeci_a_moznosti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi. Roč. 20, č. 1