Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předkládaná monografie je jedním z hlavních výstupů projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice", jehož cílem jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie. V této monografii je detailně popsán systém denní péče o děti do 6 let věku v obou zemích. Pozornost je věnována jak rodičovské péči v kontextu nastavení rodinné politiky, tak nerodinné individuální péči poskytované za úplatu a nerodinné kolektivní péči v různých formách. Samotná charakteristika systémů denní péče o předškolní děti je doplněna rozborem poptávky a nabídky dle dostupných zdrojů v obou zemích.

Barvíková, Jana [et al.]. Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. ISBN 978-80-7416-119-3

Zdroj dat
https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_356.pdf