Syndrom rizikového chování v dospívání (možnosti efektivní prevence v oblasti abúzu návykových látek)

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Rizikové chování je dnes rozhodujícím faktorem morbidity a mortality dospívající populace ve všech rozvinutých zemích. V oblasti abúzu návykových látek je zvlášť patrný negativní vliv na zdraví a vývoj dospívajícího. Prevence je v ČR realizována především ve školním prostředí. Teprve nedávno byl u nás uveřejněn manuál individuálních pohovorů s dospívajícím jako forma preventivního poradenství v oblasti návykových látek poskytovaná lékařem. Tento manuál, jehož součástí je krátký dotazník CRAFFT, jsme použili u 68 hospitalizovaných dospívajících. Výsledky pohovorů ukazují, že při šetrném a přátelském přístupu jsou dospívající schopni hovořit o své zkušenosti a problémech s návykovými látkami. Zhodnocení závažnosti abúzu podle dotazníku CRAFFT je pak základem pro přiměřenou krátkou intervenci a další péči.

Risk behaviour represents a fundamental factor of morbidity and mortality in adolescent population of all developed countries currently. Drug abuse poses significant threat to the health and well-being of adolescents. Prevention is realized in Czech Republic mainly within the frame of school activities. Recently there was elaborated also the method of individual preventive counselling provided by physician. Guidelines of these preventive sessions we used in 68 adolescents. The results showed that the adolescents are able to trust with experience and problems with drugs. Assesment of drug abuse severity by CRAFFT test is a condition of appropriate short intervention and further care.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201001-0011_Syndrom_rizikoveho_chovani_v_dospivani_moznosti_efektivni_prevence_v_oblasti_abuzu_navykovych_latek.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 1 (2010)