Švédská inspirace v školské integraci postižených

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Poznatky studentky oboru psychologie ze studijně - výzkumného pobytu ve Švédsku. Integrace postižených, povinná devítiletá školní docházka i pro mentálně postižené, kteří mohou navštěvovat tyto instituce - základní školu (Grundskolan) s individuálním učebním plánem, zvláštní školu (Gruntsürskolan) nebo praktickou školu (Träningskolan).

Holubíková, Miroslava. Švédská inspirace v školské integraci postižených. Rodina a škola, 2006, 53(9), s. 16-17. ISSN 0035-7766.

Související obsah

Problematikou inkluze a integrace se na portále Šance Dětem zabývají zejména tyto články:

- od Ivany Horváthové s názvem "Pro a proti integrace dětí se zdravotním postižením"

- od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Začlenění dětí se ZP mezi dět zdravé"

- od Kateřiny Stejskalové s názvem "Integrace a formy alternativního vzdělávání u žáků se zrakovým postižením"

- od Lenky Hečkové a Naděždy Kafkové s názvem "Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033681&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 53, č. 9 (2006)