Supervize v adiktologické praxi

Autor/ka
Jiří Broža
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka a výzkumná zpráva k problematice supervize v adiktologické praxi v Ústeckém a Středočeském kraji České republiky.

Broža, Jiří. Supervize v adiktologické praxi. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009. 156 s. ISBN 978-80-7387-209-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001929139&local_base=CNB