Střediska rané péče

Autor/ka
Česká televize – Klíč
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Poslání středisek rané péče – informovat rodiče, pomoci rodičům s rozvojem dítěte, zajistit dítěti co nejlepší péči.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/210562221700006/