Strach z porodu: souvislosti a prediktory

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se věnuje strachu, který prožívají ženy v průběhu těhotenství, konkrétně strachu z porodu. V teoretické části práce je rozpracován psychologický pojem strach z porodu a následně další psychologické koncepty, jejichž možná souvislost se strachem z porodu je cílem výzkumu. V empirické části práce je ověřován vztah mezi intenzitou strachu z porodu a vybranými „tvrdými“ proměnnými (věk, stádium těhotenství, porodní historie (prvo/vícerodičky, poslední porod komplikovaný/bez komplikací), existence partnerského vztahu) a psychologickými proměnnými (úzkostnost, vyhýbavost, spokojenost v partnerském vztahu, subjektivní pocit autonomie a potřeba mít partnera u porodu). Tyto vztahy jsou ověřovány na základě dat získaných od 245 respondentek prostřednictvím dotazníkových metod (WDEQ verze A, ECR-R-18, RAS, BPNS – autonomy scale). Statistickou analýzou dat byla zjištěna souvislost mezi intenzitou strachu z porodu těhotných žen a porodní historií (poslední porod komplikovaný/bez komplikací), úzkosností, vyhýbavostí, spokojeností v partnerském vztahu a subjektivním pocitem autonomie. Souvislosti s ostatními proměnnými nebyly potvrzeny. Interpretace výsledků a limity studie jsou uvedeny v diskuzi.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/273090/fss_m_b2