Státní sektor : zprávy z výzkumu

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Rok 2008: Zpráva z monitoringu, který iniciovala Nadace Sirius iniciovala a realizovala OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. Cílem monitoringu bylo zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

Výstup, který byl zaměřen na činnost státního sektoru, je výsledkem první fáze monitoringu, která probíhala od dubna do září 2008 . Cílem fáze bylo zmapování problematiky dětí ohrožených sociálním prostředím, v němž vyrůstají nebo v němž se právě nacházejí. Výsledky první fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě"  v listopadu 2008.

Rok 2010: Zpráva z monitoringu, který iniciovala Nadace Sirius iniciovala a realizovala OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. Cílem monitoringu bylo zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

Výstup, který byl zaměřen na činnost a roli státního sektoru v oblasti problematiky dětí se zdravotním postižením, je výsledkem druhé fáze monitoringu, která probíhala od června 2009 do března 2010. Cílem fáze bylo zmapování problematiky dětí se zdravotním postižením. Výsledky druhé fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě II"  dne 12. 5. 2010.

Související obsah

Problematice ohrožených a sociálně znevýhodněných dětí se na portále Šance Dětem věnuje sekce "Rodina v problémové situaci".

Zdroj dat
https://www.nadacesirius.cz/vyzkumy/monitoring-ii