Spolupráca škôl so zariadeniami výchovnej prevencie v prevencii drogových závislostí u detí a mládeže

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

V příspěvku se poukazuje na možnosti spolupráce školy s institucemi v oblasti prevence. Zároveň jsou prezentovány vybrané výsledky výzkumu realizované u koordinátorů prevence drogových závislostí a jiných sociálněpatologických jevů, kteří působí v základních školách, a jsou uvedeny jejich názory na zkoumanou problematiku.

Maľová, Miriam. Spolupráca škôl so zariadeniami výchovnej prevencie v prevencii drogových závislostí u detí a mládeže. Pedagogická orientace, 2006, 2006(4), s. 60-64. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001078047&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 2006, č. 4 (2006)