Specifika profesní přípravy a pedagogická podpora integrovaných studentů s těžkým postižením zraku

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá profesní přípravou integrovaných žáků/studentů s těžkým zrakovým postižením. Jejím cílem je analýza pedagogické podpory a dalších faktorů, které se podílí na úspěšnosti integrace. První kapitola vymezuje klasifikace osob se zrakovým postižením. Zabývá se významem rodiny z hlediska vývoje osobnosti s těžkým zrakovým postižením. Druhá kapitola obsahuje informace o speciálněpedagogickémporadenství, které se podílí na zvyšování kvality života osob s postižením. Třetí kapitola uvádí možnosti edukace osob se zrakovým postižením se zaměřením na integrované vzdělávání. Čtvrtá kapitola se týká výzkumného šetření. Jsou uvedeny dvě případové studie integrovaných žáků s těžkým zrakovým postižením na běžné konzervatoři.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/327150/pedf_m/