Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky

Autor/ka
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři se zabývají specifickými charakteristikami poruch příjmu potravy v dětském věku a na počátku dospívání. U dětí se tyto poruchy vyskytují méně často než u adolescentů a mladých dospělých (děti pod 12 let tvoří asi 5 % případů), ale představují závažnou komplikaci vývojového procesu na rovině biologické i psychosociální. Autoři dále popisují specifické charakteristiky a syndromy poruch příjmu potravy v dětství a rané adolescenci.

Koutek, Jiří, Kocourková, Jana. Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů - diagnostické a terapeutické otázky. Psychiatrie pro praxi, 2001, č. 3, s. 109-111. ISSN 1213-0508.

Kamarádová, Dana, Praško, Ján a Bareš, Vratislav. "Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla". Psychiatrie pro praxi, 2012, 13(3), s. 125-129. ISSN 1213-0508.

Zdroj dat
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2160&magazine_id=2
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, 2001, č. 3