Speciální třídy základních škol : zpráva a šetření

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou speciálních tříd základních škol.

Výsledky projektu, jehož cílem bylo provést rozsáhlé šetření v oblasti skupinové integrace ve speciálních třídách běžných základních škol. Způsob vzniku speciální třídy, motivace ke zvolenému způsobu vzdělávání, vliv speciální třídy na školní klima, možnosti společné výuky a společných mimovyučovacích aktivit žáků s postižením, spolupráce rodičů žáků a učitelů, využití prostředků speciálně pedagogické podpory aj. Přehled právních norem upravujících sledovanou oblast do roku 2004 a od r. 2005.

Michalík, Jan a Růžička, Michal. Speciální třídy základních škol: zpráva a šetření. Speciální pedagogika, 2005, 15(4), s. 294-302. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985633&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 4 (2005)