Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného projektu

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

V článku je prezentován výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. Je koncipován jako výzkum základní, dlouhodobý a intenzivní (období 2007-2013). Jedná se o dvě strategie řešení problému - metodologickou a statistickou. Přemětem bádání je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními potřebami v ZŠ s důrazem na postupnou implementaci RVP ZV. Výstupy jsou prezentovány po etapách ve formě konferencí a publikační činnosti. Dosažené výsledky mají přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky.

Vítková, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného projektu. Speciální pedagogika, 2013, 23(2), s. 134-142. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001458819&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 23, č. 2 (2013)