Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace

Autor/ka
Jitka Kendíková
Jan Musil
Tomáš Habart
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor o školním klimatu s ředitelkou jedné pražské základní školy a s ředitelem základní školy v Jáchymově (tyto školy jsou zapojené do projektu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání s názvem Síť inkluzivních škol). Zkušenosti s vytvářením pozitivního klimatu školy vstřícného ke všem dětem, tedy i k těm, které mají speciální vzdělávací potřeby.

Kendíková, Jitka. Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2013, 19(3-4), s. 20-21. ISSN 1211-6858.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001454718&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 19, č. 3-4 (2013)