Souvislosti mezi vnímaným rodičovským konfliktem a mírou nemocnosti u dětí na prahu dospívání

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce se zabývá souvislostmi mezi vnímaným rodičovským konfliktem a mírou nemocnosti u jedenácti a dvanáctiletých dětí. Zpracované téma je nahlíženo z psychosomatické perspektivy. V teoretické části je nejprve vymezena percepce konfliktu mezi rodiči a jsou zmíněny její charakteristiky. Představeny jsou také základní teorie vlivu rodičovského konfliktu na dítě: kognitivně-kontextuální rámec a teorieemoční jistoty. Dále je vysvětlena souvislost mezi stresem a vznikem onemocnění. Nakonec jsou představeny principy systémového přístupu, psychosomatický rodinný model, role somatizace a triangulace. Ve výzkumu byla použita metoda CPIC (Škála dětské percepce rodičovského konfliktu) a vlastní dotazník zjišťující míru nemocnosti dětí, který byl vyplňován rodiči respondentů. V korelační studii byla nejvýznamnější souvislost zjištěna mezi jednotlivými ukazateli vlastností konfliktu (frekvence, intenzita a obsah), výskytem různých zdravotních obtíží a vyhledáváním lékařské pomoci. Statisticky významný vztah byl dále prokázán mezi vnímaným ohrožením z rodičovského konfliktu, výskytem různých zdravotních obtíží a vyhledáváním lékařské pomoci. Triangulace a nižší míra účinnosti zvládání také souvisela s výskytem různých zdravotních obtíží. Souvislosti mezi charakteristikami vnímaného konfliktu a školní absencí způsobenou zdravotními důvody nebyly prokázány. Také se ukázalo, že existence určitého onemocnění (konkrétně časté bolesti hlavy a „jiné onemocnění“) souvisí s negativním vnímáním konfliktu mezi rodiči. Výsledky studie jsou porovnávány s teoretickými koncepty a dřívějšími empirickými zjištěními. Na závěr jsou zmíněny limity výzkumu a je předložen návrh rozšíření tématu do budoucna.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/178582/fss_b_b1