Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj problémového chování v adolescenci

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Výzkum vztahů mezi některými aspekty syndromu problémového chování a prožitkem sociální opory rodičů a vrstevníků se uskutečnil u 473 adolescentů. Ukázalo se, že opora rodičů je sice slabý, ale trvalý faktor. Problémové chování vrstevníků je mírný rizikový faktor. Jejich sociální opora není jednoznačná; v případě agrese působí jako ochrana, rizikem je v případě problémů ve škole, odmítání asertivity a zvláště při zneužívání drog, vandalismu a agresívním chování adolescenta. Tuto problematiku je třeba dále zkoumat.

Širůček, Jan, Širůčková, Michaela a Macek, Petr. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj problémového chování v adolescenci. Československá psychologie, 2007, 51(5), 476-488. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001090435&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 51, č. 5 (2007)