Sociální klima školní třídy: přehledová studie

Autor/ka
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Každodenní zkušenosti učitelů, výchovných poradců, školních a poradenských psychologů upozorňují na skutečnost, že učení a chování žáků není pouze individuální záležitostí, ale je ovlivňováno mikrosociálním prostředím, v němž se žáci pohybují. Platí to zejména o prostředí konkrétní školy, konkrétního učitelského sboru, konkrétní školní třídy a konkrétní skupině vrstevníků s níž se žák či žákyně kamarádí, na jejíž mínění dá. Taková referenční skupina mívá (zejména na dospívající) mnohem větší vliv, než učitelé a rodiče. Pokud má výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální pedagog úspěšně pracovat v prostředí konkrétní školy, musí zvládnout nejméně tři relativně samostatné činnosti:
a) získat dostatečné teoretické znalosti o sociálně-psychologických jevech, které se ve školství vyskytují
b) umět diagnostikovat klima školní třídy, klima školy, příp. klima učitelského sboru
c) umět (na základě zjištěných skutečností) navrhnout a provést vhodnou intervenci,
která by pomohla jak žákům, tak učitelům.

Mareš, Jiří. Sociální klima školní třídy: přehledová studie. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 1998, dotisk 2006. 36, [3] s. ISBN 80-86856-27-5.

Zdroj dat
http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf