Sledování pozdních následků léčby po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětském věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sledování výskytu pozdních následků po transplantaci kmenových buněk (SCT) je důležité vzhledem k trvale rostoucímu počtu vyléčených pacientů. Jedná se o heterogenní skupinu komplikací, často ne život ohrožujících, které však mohou významně ovlivňovat kvalitu života transplantovaných pacientů. Pozdní následky souvisí zejména s toxicitou předtransplantačního přípravného režimu, manifestací akutní či chronické reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) a rekonstitucí imunitního sytému. Jako hlavní rizikové faktory se uvádí celotělové ozáření a chronická GVHD.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/579259-Xx-konference-detskych-hematologu-a-onkologu-ceske-a-slovenske-republiky.html