Skryté záškoláctví

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek se věnuje záškoláctví, které je často vnímáno jen jako neomluvená absence. Autorka rozebírá příčiny tohoto jevu, kterými jsou nejednotnost v pojetí záškoláctví, neznalost terminologie, určení role učitele při řešení tohoto problému (míra tolerance nebo netolerance ze strany učitele) a definuje typy záškoláctví – bez vědomí (souhlasu rodičů), s vědomím (klamáním) rodičů a s podporou rodičů.

SVOBODOVÁ, Lenka. Skryté záškoláctví. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol. Roč. 9, č. 10 (2012), s. 27-29. ISSN 1214-8679.

Zdroj dat
https://www.psycholog-svobodova.cz/news/skryte-zaskolactvi/
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol. Roč. 9, č. 10 (2012), s. 27-29. ISSN 1214-8679.