Sexuální násilníci dětského věku: diagnostika, léčba a další intervence

Autor/ka
MUDr. Šárka Bínová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Problematika sexuální agresivity v dětském a adolescentním věku není vzácná. Sexuální delikvenci páchají nejčastěji jedinci bez sexuálně deviantní motivace. Důležité je však včas diagnostikovat jedince, kde je pravděpodobný sexuálně deviantní vývoj. Zaléčit je, dispenzarizovat a pokusit se tak zamezit recidivě. Podáván je zde stručný přehled 10 sexuálních deliktů u chlapců dětského a dorostového věku, jejich rozbor, navrženou terapii a další možné intervence. Dále jsou v textu zdůrazněny rizikové faktory sexuální delikvence obecně. Článek je doplněn názory našich i zahraničních odborníků zajímajících se o tento problém. V řešení této problematiky by mělo být zapojeno více medicínských oborů a rezortů

BÍNOVÁ, Šárka. Sexuální násilníci dětského věku: diagnostika, léčba a další intervence. Česká a slovenská psychiatrie, 2008, 104(7), s. 365-371. ISSN 1212-0383.

Zdroj dat
http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2008_7_365_371.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská psychiatrie, 2008, Roč. 104, č. 7