Seberozvoj matky dítěte se zdravotním postižením a arteterapie [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem této práce je zjistit, zda jsou arteterapeutické seberozvojové skupiny z pohledu matek dětí s postižením přínosem, zda se díky společnému setkávání zmírní jejich sociální izolace. Zda pro ně bude přínosem navázání kontaktu a sdílení zkušeností. Zda si ve skupinách v rámci arteterapeutických aktivit také mohou předávat potřebné informace a zkušenosti s péčí o zdravotně postižené dítě. Metodika: K dosažení cíle své práce využívám metody rozboru dostupné literatury a komparace. V praktické části využívám kvalitativní metodu nezúčastněného pozorování a rozhovoru s otevřenými otázkami. Výsledky: Zjišťují přínos arteterapeutických seberozvojových skupin pro matky dětí se zdravotním postižením a význam arteterapeutických aktivit ve skupinách. Přispěly Středisku rané péče Praha k ověření, zda má smysl pokračovat v pořádání seberozvojových skupin i po skončení projektu „Můžu“.

Související obsah

Problematice arteterapie se na portále Šance Dětem věnuje článek od Ondřeje Bednáře a Terezy Cimburkové s názvem "Děti a arteterapie".

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001189358/3417847