Sebepoškozování není rozmar! [grafika] : průvodce pro děti, rodiče a učitele

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sebepoškozování zahrnuje různé formy záměrného ubližování si a zraňování vlastního těla, aniž by toto jednání vědomě sledovalo záměr ukončit život. Spouštěcím momentem bývají zejména silnější emoce, především úzkost, hněv, pocity viny, vnitřní zmatek, chaos či jiné nepříjemné duševní stavy.

Poznámka: Tato grafika (bulletin viz v příloha v PDF o 25 stranách) slouží také jako upoutávka pro CD-ROM se stejným názvem.

Zdroj dat
https://www.youtube.com/watch?v=B9IXMlpEjZ0