Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext

Autor/ka
Mojmír Tyrlík
Petr Macek
Jan Širůček
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice utváření vnitřního světa adolescentních jedinců.

Tyrlík, Mojmír, ed., Macek, Petr, ed. a Širůček, Jan, ed. Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 144 s. ISBN 978-80-210-5107-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002109051&local_base=NKC