Screening sluchu u novorozence

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

I když je v současné době screening sluchu dostupný již na mnoha pracovištích, pokusily jsme se o shrnutí, proč je důležité sluch vyšetřovat a jak má včasná diagnostika sluchové vady zásadní význam pro přirozený vývoj dítěte. Zároveň jsme chtěly přiblížit, jak je jeho vyšetření prováděno na oddělení fyziologických novorozenců FN Ostrava. Článek je určen nejen pro sestry neonatologických oddělení, ale i pro ty, které se s novorozenci ve své praxi setkávají a neměly dosud možnost se s vyšetřovací screeningovou metodou pomocí otoakustických emisí seznámit.

Although hearing screening is currently available at many centres, we aimed to summarize why it is important to test hearing and how early diagnosis of hearing impairment is of essential importance for a child‘s natural development. Also, our aim was to describe how hearing screening is performed at the Department of Physiological Newborns of the University Hospital in Ostrava. The paper is meant not only for nurses at neonatology units but also for those who encounter newborns in their practice and have not had an opportunity to become familiar with the otoacoustic emission screening method.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201101-0011_Screening_sluchu_u_novorozence.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)