Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Akutní lymfo-blastická leukémie (ALL) je nejčastější nádorové onemocnění u dětí. Její léčba byla v České republice sjednocena v polovině osmdesátých let. V letech 2002-2007 byli v České republice děti a dospívající s akutní lymfoblastickou leukémií léčeni v mezinárodní randomizované studii ALL-IC BFM 2002. Zařazeno bylo 291 pacientů ve věku 1-18 let, kojenci byli léčeni samostatným protokolem.

Sedláček, Petr, [et al.]. Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002. Časopis lékařů českých, 2015, roč. 154, č. 2, s. 79-89. ISSN 0008-7335 (tištěná verze). ISSN 1805-4420 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1075579
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis lékařů českých, 2015, roč. 154, č. 2