Růst a pubertální vývoj u dětí s intrauterinní růstovou retardací v moravské větvi studie ELSPAC

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie se zabývala růstovou retardací části dětí. Výzkum prokázal, že dívky i hoši narození SGA (small for gestational age) mají v 15 letech významně menší tělesnou výšku než jejich vrstevníci narození AGA (děti s obvyklými porodními parametry). Finální výška dětí narozených po IUGR (Intrauterinní růstová retardace) koreluje s porodní délkou, ale také s výškou ve 2 letech a s výškou při nástupu puberty.

Novotná, D. et al. Růst a pubertální vývoj u dětí s intrauterinní růstovou retardací v moravské větvi studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti, 2012, 67(2), s. 75-80. ISSN 0069-2328.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001399652&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česko-slovenská pediatrie, Roč. 67, č. 2 (2012)