Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí očima lékařky

Autor/ka
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Pokud mluvíme o problematice ohrožených dětí, máme na mysli děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním péče.  V rovině subjektů spolupracujících při jejich ochraně pak v první řadě můžeme mluvit o subjektech v oblasti lékařské, dále v oblasti sociální a v oblasti vzdělávací – výchovné. Tyto subjekty zajišťují péči o děti, ať již odděleně či ve vzájemné spolupráci, a to právě v problematice ohrožených dětí.

Zdroj dat
http://www.cijedite.cz/?nav=temata/archiv/role-spolupracujicich-subjektu.html&comment=57
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Čí je dítě? (www.cijedite.cz)