Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce se zabývá převážně problematikou rodinného prostředí. Jedním z trendů současnosti je velká rozvodovost a z toho vyplývající výskyt neúplných rodin. V dnešní době je stále tradicí svěřovat po rozpadu rodiny dítě do péče matky, což se posle autorky neshoduje s tendencemi, které se rozvíjí v západních zemí. Stále více se hovoří o střídavé péči a pojmech jako angažované otcovství. Podle autorky jsou v České republice oba tyto pojmy a jejich realizace v běžném životě teprve na počátku. Cílem této práce je vytvoření teoretického podkladu o vývoji a možnostech prostředí, výchovy, rodičovství a posléze v empirické části nástin rodinného klimatu a výchovného působení v konkrétní rodině svobodného otce. Podle autorky je význam otce v životě dítěte velmi důležitý a jeho omezování nemá dobrý vliv na vývoj dítěte. V minulém století byl otec a jeho role v rodině odsunuta „na vedlejší kolej“, zejména z důvodů zapojení matek do pracovního procesu a rozvoji jejich soběstačnosti. Podle autorky se nyní vracíme zpět k významu obou rodičovských rolí v životě dítěte. Podle autorky je nevyrovnanost v uváděných počtech rodin svobodných matek a rodin svobodných otců až zarážející. Navíc výzkumy bylo prokázáno, že není objektivní důvod pro předpoklad, že matka vychová dítě lépe než otec. Podle autorky mají muž a žena odlišné přístupy k řešení problémů, k výchově i k celkovému pojetí vztahů. Podle autorky se role otce se opět vrací na výsluní a jejich zapojení do rodiny a výchovy se bude zvyšovat. Proto je cílem práce objasnit a popsat specifika rodiny svobodného otce.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/208800/pedf_b/