Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předkládaná monografie je úvodním výstupem projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice". Cílem projektu jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, neboť je to země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. V první části monografie je stručně nastíněn vývoj rodinného chování francouzské a české populace, jež je nezbytným rámcem pro porozumění celkové filozofii rodinné i sociální politiky. Druhá část monografie se zabývá základním vývojem sociální a rodinné politiky v obou zemích, s kterými jsou systémy denní nerodinné péče úzce spjaty.

Paloncyová, J., Barvíková, J., Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A. Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice.  Praha: VÚPSV, v.v.i. , 2013. ISBN 978-80-7416-127-8.

Zdroj dat
https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_360.pdf