Rodina v ohnisku zájmu : kaleidoskop aktivit některých prorodinných organizací

Autor/ka
Lucie Ambrozková
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Informační publikace k problematice rodin a rodinných center / prorodinných organizací v České republice.

Ambrozková, Lucie a kol. Rodina v ohnisku zájmu: kaleidoskop aktivit některých prorodinných organizací. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2002. 94 s. ISBN 80-238-9652-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001181281&local_base=CNB