Rodina jako instituce a vztahová síť

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice rodiny a jejího (ne)fungování v závislosti na problému či okolnostech, které na rodinu působí.

Obsah druhého vydání publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/98648/pdf.

Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. Studijní texty; sv. 3. ISBN 80-86429-19-9.

Na základě knihy vznikl učební text, který je k dispozici na odkaze: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~vena/ktf/1nb/psych/Rodina_jako_instituce_a_vztahova_sit.rtf.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000082934&local_base=NKC