Rodičovství očima matek neklidných dětí: jak se hodnotí a prožívají v roli matky

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se věnuje problematice rodičovství neklidného dítěte. Jejím cílem bylo popsat, jak své rodičovství prožívají matky neklidných dětí. Práce vycházela z nekategoriálního pojetí ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), jak ho popisuje V. Mertin (2004) a z pojetí neklidu J. Prekopové a K. Schweizerové (1994). Realizovaný kvalitativní výzkum hledal odpovědi na otázky, jak matka svou roli a výchovu dítěte prožívá, s jakými problémy se potýká a jaké zdroje k jejich zvládání má. Analýza sedmi polostrukturovaných rozhovorů s matkami neklidných dětí umožnila identifikovat několik problémových oblastí v roli matky. Dále poukázala na matkami vnímanou velkou časovou a psychickou náročnost výchovy, na značné množství negativních pocitů, které matky ve své roli zažívají, a na nedostatek zdrojů zvládání. Podstatnými tématy v rozhovorech byla také nízká vnímaná kontrola rodičů nad chováním dítěte a percepce odlišnosti dítěte. Výsledky analýzy naznačují, že matčino chápání neklidu dítěte může mít podstatný vliv na její sebehodnocení. Většina matek se popisovala v roli advokáta dítěte, kdy zároveň obhajují jeho speciální potřeby a svoji „normalitu“.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/55840/fss_m