Rodičovský konflikt a školní zátěž studentů gymnázií

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předkládaná studie se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi rodičovským konfliktem a stresem ve škole u gymnaziálních studentů ve věku 15–18 let. Speciální pozornost byla věnována mediačnímu efektu vztahu k rodičům a moderačnímu efektu reprezentace rodiny. Studie vychází z kvantitativního designu a k získání potřebných dat byly použity dotazníkové metody. Mediační efekt vztahu k rodičům nebyl prokázán. Moderační efekt reprezentace rodiny byl potvrzen pouze u dívek: souvislost mezi pocitem ohrožení a celkovým stresem je signifikantní jen u těch dívek, které nemají nejvíce konstruktivní ani nejvíce destruktivní reprezentaci rodiny.

Kotková, Martina. Rodičovský konflikt a školní zátěž studentů gymnázií. Psychologie pro praxi, 2014, 49(1-2), s. 39-53. ISSN 1803-8670.

Zdroj dat
https://www.researchgate.net/profile/Lenka_Lacinova2/publication/275037234_RODICOVSKY_KONFLIKT_A_SKOLNI_ZATEZ_STUDENTU_GYMNAZII_INTERPARENTAL_CONFLICT_AND_SCHOOL_STRESS_OF_STUDENTS_OF_HIGH_SCHOOLS/links/5530a1b80cf2f2a588ab25a6.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie pro praxi, 2014, Roč. 49, č. 1-2