Rodičem po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětství