Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením : zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autorky se zabývají problematikou výchovy dítěte s kombinovaným (vícečetným) postižením, kdy má dítě kromě sluchové vady ještě další zdravotní postižení. Pracovnice Střediska rané péče Tamtam v Praze (to poskytuje komplexní terénní sociální služby rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením od 0 do 7 let věku dítěte) popisují zkušenosti a poznatky ze své praxe. Uvedeno i několik kazuistik.

Sobotová, Eva, Jungwirthová, Iva a Péčová, Martina. Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením: zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2008, 16(2), s. 10-12.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001167570&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 16, č. 2 (2008)