Raná péče

Autor/ka
Společnost pro ranou péči
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Podrobnosti o dokumentu

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.