Raná diagnostika dětského autizmu

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Dětský autizmus je pervazivní vývojová porucha, jejíž první projevy lze pozorovat již před třetím rokem života dítěte. V jednom roce života se autistické děti oproti dětem zdravým méně dívají na lidi a věci držené druhými lidmi a hůře reagují na oslovení. Významným faktorem upozorňujícím na možnou přítomnost autizmu je snížená frekvence i kvalita očního kontaktu a omezené či zcela chybějící používání gest. Pediatr je často jediným odborníkem, se kterým dítě v tomto věku přichází do kontaktu. Pokud lékař dokáže rozpoznat první projevy autizmu a odešle dítě včas ke specializovanému vyšetření, urychlí určení správné diagnózy a umožní včasné zahájení terapie.

Childhood autism is a pervasive developmental disorder. Its first manifestations are usually displayed before the third year of child’s life. Autistic children don’t pay as much attention to other people, things hold by others and to being addressed by others as healthy children do. The impaired eye contact frequency and quality and the reduced or missing gesticulation are the significant factors of possible autism diagnosis. The paediatrician is usually the only professional who is the child of this age in contact with. If the paediatrician recognizes the first signs of autism and sends the child to special investigation he can speed up the diagnosis identification and make the timely therapy possible to start.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200604-0006.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 4 (2006)