Psychoterapeut nás provádí náročnou životní situací

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice duševního zdraví.

Charakteristika pojmu duševní zdraví. Duševní zdraví jako součást komplexu zdraví jako celku (patří sem též zdraví tělesné, citové, sociální, seberealizační a spirituální). Význam rovnováhy v životě - rovnoměrné rozdělení energie. Zvládání negativních emocí (hněv, smutek, frustrace apod.). Projevy duševní nepohody, symptomy přerůstání v duševní onemocnění. Poruchy nálady, hlavní projevy, intenzita, trvání. Pomoc terapeuta při řešení náročné životní situace. Psychické problémy u dětí předškolního věku.

Suchá, Romana. Psychoterapeut nás provádí náročnou životní situací. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(4), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340232&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 4 (2010)