Psychologie pro učitelky mateřské školy

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice chápání psychologie dětí v mateřských školách, pozornost je věnována rovněž rozvoji psychické odolnosti a postiženým dětem v rámci MŠ.

  Úvod k druhému, rozšířenému a upravenému vydání

0. Několik slov místo předmluvy - Václav Mertin, Ilona Gillernová
1. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie - Lenka Šulová
2. Profesní kompetence učitelky mateřské školy a význam jejího rozvíjení - Ilona Gillernová
3. Jak přežít aneb Duševní hygiena jako součást profesní kompetence - Iva Stětovská
4. Děti a dospělí v procesu výchovy a vzdělávání - Vlasta Rezkova
5. Přehled pedagogicko-psychologické diagnostiky dětí předškolního věku - Anna Kuchařská
6. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí v interakci s dospělými - Eva Sírová
7. Úloha výživy ve vývoji osobnosti dítěte předškolního věku - Slávka Fraňková
8. Podpora sociálního a emocionálního vývoje dětí v mateřské škole - Ilona Gillernová
9. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení - Lenka Hříbková
10. Cizí jazyky v mateřské škole - Marie Marxtová
11. Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku - Václav Mertin
12. Integrace dětí se zdravotním postižením v mateřské škole - Jaroslav Šturma
13. Dítě v rodině - Ilona Gillernová
14. Dítě vyrůstající v bilingvní rodině - Lenka Šulová, Stefan Bartanusz
15. Adaptace dítěte na cizí kulturu a specifika interkulturní komunikace v prostředí mateřské školy - Monika Morgensternová
16. Dítě a současný mediální svět - Václav Mertin, Ilona Gillernová
17. Rozvoj psychické odolnosti předškolních dětí - Simona Hoskovcová
18. Příprava dítěte pro základní školu - problematika školní připravenosti - Václav Mertin

Mertin, Václav, a Gillernová, Ilona, eds. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2010. 247 s. ISBN 978-80-7367-627-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002089760&local_base=NKC