První pomoc: děti v dopravě

Autor/ka
Mgr. Eva Bernatová
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice výuky první pomoci v souvislosti s dopravní výchovou.

Bernatová, Eva. První pomoc: děti v dopravě. 3., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2016. 35 stran. ISBN 978-80-87729-14-4.

Zdroj dat
http://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/dopravni-vychova/prvni-pomoc/-k-deti-v-doprave.pdf