Program kochleárních implantací u dětí – rozšíření diagnostických možností a hodnocení faktorů ovlivňujících přínos implantace

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Projekt ověřuje spolehlivost nové objektivní audiometrické metody, SteadyStateEvokedPotentials (SSEP). U souboru 60 sluchově postižených dětí srovnává výsledky této metody s výsledky klasické tónové audiometrie. Zabývá se hodnocením významnosti 18 faktorů, které ovlivňují přínos kochleární implantace.

Související obsah

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=MED00152294