Profil slovenských dětí s "dyslexií" z pohledu jejich čtenářských schopností

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie analyzuje kognitivní schopnosti dětí s diagnózou specifické poruchy učení. Děti mají potíže ve čtení a/nebo v pravopise. Porovnávání těchto dětí s dětmi v normě. Zadávání testů zjišťujících úroveň neverbálního IQ, jazykové, kognitivní a exekutivní schopnosti. Podstatné obtíže se vyskytují u klinických dětí v pravopise a souvisejících kognitivních schopnostech. Mnoho dětí s dyslexií dosahuje relativně dobré úrovně ve čtení i porozumění čtenému, ale hlubší kognitivní deficity způsobují jejich školní obtíže.

Mikulajová, Marína a Velecká, Alena. Profil slovenských dětí s "dyslexií" z pohledu jejich čtenářských schopností. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 2012, 62(1-2), s. 137-149. ISSN 0031-3815.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=626&edmc=626
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Roč. 62, č. 1-2 (2012)