Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce „Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu“ pojednává o využití arteterapie a artefiletiky v kontextu péče o ohrožené děti. V práci se zabýváme jednak konkrétním vymezením pojmů ohrožené děti, diagnostický ústav, arteterapie a artefiletika, upozorňujeme též na právě probíhající transformaci ústavní péče, která je velmi podstatná vzhledem k cíli naší práce. Představujeme její hlavní cíle a podmínky. V druhé části bakalářské práce se zabýváme riziky a podmínkami tvorby artefiletických a arteterapuetických programů v konkrétním typu zařízení a to v dětském diagnostickém ústavu, kde může být arteterapie a artefiletika jako komplexní program vhodně využita v souladu s principy transformace institucionální péče o ohrožené děti jako prostředek k dalšímu osobnostnímu, sociálnímu a duševnímu rozvoji. V práci zvažujeme možná rizika, upozorňujeme na faktory, které je třeba při tvorbě těchto programů zohlednit a navrhujeme optimální způsob plánování těchto typů programů v konkrétním typu zařízení jako je dětský diagnostický ústav, který je svým prostředím specifický.

Související obsah

Problematice arteterapie se na portále Šance Dětem věnuje článek od Ondřeje Bednáře a Terezy Cimburkové s názvem "Děti a arteterapie".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/145012/pedf_b/