Proč vyučovat dopravní výchovu a ne pouze navštěvovat autoškolu?

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dopravní výchova jako celoživotní výchovně vzdělávací proces. Článek se zaměřuje na potřebu výuky dopravní výchovy už od útlého dětství. V první fázi osvojení pravidel pro chodce, v mateřské škole již cílené formy pohybu v silničním provozu. Nejlépe propracovaná je dopravní výchova na 1. stupni ZŠ. Teoretická výuka by měla mít logickou návaznost na dětských dopravních hřištích. Na 2. stupni ZŠ by se děti měly aktivně setkávat se silniční dopravou jak ve škole, tak i mimo ni. Problematika moderních autoškol - v co nejkratší době získat základní vědomosti a dovednosti. Potřeba mediální kampaně dopravní výchovy a bezpečného pohybu na silnicích.

Límová, Lucie. Proč vyučovat dopravní výchovu a ne pouze navštěvovat autoškolu?. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2013, 79(3), s. 5-10. ISSN 1210-7689.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001469159&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 79, č. 3 (2013)