Problémové správanie u detí - niektoré príčiny a možnosti pomoci

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek se věnuje příčinám problémového chování dětí v raném dětství. Okolnosti vzniku problémového chování vidí autorka v genetické výbavě, nepřiznivých okolnostech raného vývoje dítěte, deficitu primárních vztahů a formách interakce, ve výchově a těžkých životních zkušenostech. Často v kombinaci všech okolností. Jaké jsou možnosti pomoci. Pomoc ze strany učitelů se může opírat o ověřené modely (např. model vývojové terapie podle Wooda a Bergsonové). Současná filozofie pomoci dětem s problémovým chováním se výrazně změnila v kontextu inkluze.

Horňáková, Marta. Problémové správanie u detí - niektoré príčiny a možnosti pomoci. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2013, 23(3), s. 243-255. ISSN 1211-2720.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001469158&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Roč. 23, č. 3 (2013)